Regionální liga

ne 11. 10. 2020
19:00

č.z.: 22055
Místo: Praha - Palmovka

SHM HK Avir Praha B
HBK Bohemia Benders Ďáblice

ne 11. 10. 2020
17:00

č.z.: 22023
Místo: Praha - Palmovka

Mighty Bucks Praha
SHM HBC Medvědi

ne 11. 10. 2020
14:00

č.z.: 22021
Místo: Horní Počaply

HBC Horní Počaply
SPC

ne 11. 10. 2020
12:30

č.z.: 22019
Místo: Praha - Palmovka

Rafani Praha B
HC Hanspaulka

so 10. 10. 2020
17:30

č.z.: 22022
Místo: Praha - Palmovka

SHM Ďáblové Praha
Players of Uftaland

so 10. 10. 2020
10:30

č.z.: 22031
Místo: Praha - Palmovka

SHM HBC Medvědi
SHM Goblins Praha

po 05. 10. 2020
19:30

č.z.: 22016
Místo: Praha - Palmovka

SHM HK Avir Praha B
Mighty Bucks Praha

ne 04. 10. 2020
19:00

č.z.: 22018
Místo: Praha - Palmovka

Players of Uftaland
SHM HbC Fénix Praha

ne 04. 10. 2020
17:00

č.z.: 22017
Místo: Praha - Palmovka

SHM HBC Medvědi
SHM Ďáblové Praha

ne 04. 10. 2020
15:00

č.z.: 22092
Místo: Praha - Palmovka

HC Hanspaulka
SHM Goblins Praha

so 03. 10. 2020
12:00

č.z.: 22014
Místo: Praha - Palmovka

SPC
HBK Bohemia Benders Ďáblice

po 28. 09. 2020
19:00

č.z.: 22058
Místo: Praha - Palmovka

SHM HK Avir Praha A
SHM HbC Fénix Praha

po 28. 09. 2020
17:00

č.z.: 22009
Místo: Praha - Palmovka

SPC
SHM Goblins Praha

ne 27. 09. 2020
19:00

č.z.: 22007
Místo: Praha - Palmovka

HBK Bohemia Benders Ďáblice
SHM Ďáblové Praha

ne 27. 09. 2020
17:00

č.z.: 22012
Místo: Praha - Palmovka

Players of Uftaland
Rafani Praha B

st 23. 09. 2020
19:30

č.z.: 22005
Místo: Praha - Palmovka

SHM Ďáblové Praha
SHM HK Avir Praha B

po 21. 09. 2020
20:00

č.z.: 22001
Místo: Praha - Palmovka

Rafani Praha B
SHM HK Avir Praha A

ne 20. 09. 2020
19:30

č.z.: 22002
Místo: Praha - Palmovka

HC Hanspaulka
SPC

ne 20. 09. 2020
17:30

č.z.: 22006
Místo: Praha - Palmovka

Mighty Bucks Praha
SHM Goblins Praha

ne 20. 09. 2020
15:30

č.z.: 22004
Místo: Praha - Palmovka

SHM HbC Fénix Praha
SHM HBC Medvědi