ČMSHb

Zpátky ve hře? Vláda ČR rozvolnila další opatření ve sportovním prostředí!

25.05.2020 ČMSHb, Filip Červinka
Autor fotografie:HBC Hostivař (Hostivař začala trénovat a hrát zápasy jako jeden z prvních klubů v ČR na základě uvol
Vláda České republiky v uplynulých dnech oznámila další uvolnění některých omezení zavedených v důsledku současné epidemiologické situace. Od pondělí 25. května se mohou konat sportovní akce do 300 osob a hráči už mohou za určitých podmínek a opatření do šaten a sprch!


Stav platný od pondělí 25. května 2020


 • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně dva metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
 • v případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
 • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek


Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:


 • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu
 • sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup
 • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně
 • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti procházejí – pravidelný úklid a dezinfekce
 • každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu
 • instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum
 • pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu

Partneři českého hokejbalu