ČMSHb

EU podpoří hokejbal ve vzdělávání trenérů a rozhodčích v rámci programu Erasmus+Sport

Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb), Slovenská hokejbalová unie (SHbÚ) a klub TJ Lokomotiva Česká Třebová zažádaly o podporu vzdělávání trenérů a rozhodčích Evropskou unií. Ta podporu přislíbila v rámci projektu Erasmus+Sport pro roky 2024–2025.

Dobrá myšlenka s evropským přesahem má dříve či později velkou šanci na úspěch

V rámci této podpory proběhne mnoho společných školení pro trenéry a rozhodčí z České a Slovenské republiky. Školení a semináře se budou konat prezenční i distanční formou webinářů. Hlavním cílem projektu je vedle vzdělávání také vytvoření metodických materiálů pro trenéry v různých jazykových mutacích. Tento projekt navíc má svůj vlastní rezervační web, který se připravuje. Pro hokejbal je to opět krok vpřed, o podporu z EU se zasloužila koordinátorka projektu Olga Birčáková. „V prvé řadě jsem ráda, že Českomoravský svaz hokejbalu patří k těm sportovním svazům, které se již odhodlaly k zapojení do tohoto programu a byly úspěšnými. Úspěšná žádost není výsledkem práce jednoho člověka, je potřeba kolektivního nadšení kolegů, chuť dělat „něco navíc“. Každá organizace, která se do systému dotačních unijních žádostí zapojí, prochází určitou formální a administrativní kontrolou a věříme, že získání prvního grantu nám ulehčí eventuální podání další žádosti,“ řekla koordinátorka projektu a pokračovala: "Zcela obecně, program Erasmus+Sport je robustní program EU, který nabízí řadu příležitostí (podprogramů) pro organizace působící v oblasti sportu. A nabídka aktivit, které je možné financovat, se stále rozšiřuje. Cílem aktivity je budovat a rozvíjet kapacity ve sportovním odvětví napříč celou Evropou. Pro většinu projektů je třeba najít partnera/y v rámci EU, není to však nutné vždy. Chtěla bych upozornit, že mnoho výzev z programu je zaměřeno i na základní jednotky sportu, tudíž sportovní kluby, které mohou být podporovány na úrovni spolupráce trenérů, funkcionářů, spolupracovníků. Je samozřejmě možná i spolupráce s dalšími institucemi i napříč sporty a o granty je možné žádat několikrát do roka. Pro další informace se doporučuji obrátit na Dům zahraniční spolupráce, který mj. poskytuje poradenství v českém jazyce.“

Olga Birčáková se dále rozpovídala o tom, jaký je další finanční a materiální přesah projektu u EU. Neopomněla také náročný postup a podmínky pro získání grantu: „Pro evropský a světový hokejbal očekáváme výstup v podobě ucelených metodických materiálů, které budou díky financování EU k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. Od projektu očekávání také prohloubení evropské spolupráce v hokejbalovém prostředí a získání dalších možných impulsů pro její rozvoj. Je potřeba mít otevřenou mysl, brát aktivity Evropské unie jako součást našeho každodenního života a nebát se zajímat i o unijní možnosti podpory. Připouštím, že v porovnání s národním systémem je třeba základy angličtiny i trochu více trpělivosti, neboť unijní podpora sportu se stále rozrůstá a její rozsah znamená potřebu více času se v systému vyznat a vyhodnotit vhodnou dotační výzvu. Není neobvyklé, že organizace zpočátku využívají profesionální podpory při zpracování žádosti o grant. Pokud však překonáte první administrativní a registrační požadavky, troufám si tvrdit, že dobrá myšlenka s evropským přesahem má dříve či později velkou šanci na úspěch.“


Získali jsme grant v celkové výši 60 000 EUR

„Pro daný konkrétní program, ze kterého jsme žádali o grant, byl podmínkou partner či partneři z EU, SHbÚ byla přirozená volba. Kolegy z Lokomotivy jsme oslovili právě kvůli jejich know-how potřebné pro realizaci části projektu a nadšení zkusit něco nového, i přesto, že to znamená další práci. Klub je také zapojen do projektu pro jeho přesah na CTM a vysoké zapojení trenérů klubu do organizace akcí Erasmu na CTM. Jak jsem již zmiňovala, financování sportu z EU nemá elitářský charakter, naopak je velmi oceňováno zapojení autentických sportovních klubů. Nechci mluvit za kolegy, ale lze očekávat, že všichni oceňujeme kromě dosažení cílů projektu obecně rozšíření portfolia financování přeshraničních aktivit, reálné získávání nových zkušeností a jejich přenos na další kolegy. Konkrétně u Lokomotivy vidím zapojením do tohoto projektu v budoucnu reálnou možnost dalšího úspěšného financování z unijního programu na klubové úrovni,“ zdůraznila nutnou spolupráci při žádání o podporu Olga Birčáková, která zmínila i další informace: „Není vyloučeno, že se pokusíme žádat o další granty na kratší časové období i dříve, se zapojením dalších evropských organizací, možnosti jsou skutečně velké. Asi nepřekvapí, že jediným limitem jsou personální kapacity svazu a našich partnerů. Zároveň bych tímto chtěla všem projektovým kolegům poděkovat za dosavadní spolupráci. Podpora pro roky 2024 a 2025 je již určena. Získali jsme grant v celkové výši 60 000 EUR.“

Projekt bude mít samostatný rezervační web, kde se můžou registrovat všichni trenéři a rozhodčí z celé Evropy. V zásadě není žádné omezení pro nahlašování, některé webináře budu zajímavé i pro širokou sportovní veřejnost. Nicméně aktivity budou probíhat v českém a slovenském jazyce, jak je s tím počítáno i v projektu.

Tabulka CROSSDOCK Extraliga hokejbalu

POŘ. TÝM Z SKÓRE B
1
HBC Hostivař
22 109:51 57
2
Elba DDM Ústí nad...
22 85:43 53
3
HC Kert Park Praha
22 105:46 53
4
HBC Kladno
22 71:50 40
5
HBC Svítkov Stars...
22 74:64 37
6
SK Hokejbal Letohrad
22 73:62 37
7
HBC Pardubice
22 85:72 31
8
HbK Karviná
22 60:81 24
9
HBC Plzeň
22 48:80 18
10
TJ Snack Dobřany
22 44:79 17
11
HBC Hradec...
22 46:84 17
12
HBC Prachatice
22 42:130 9