ČMSHb

Vyjádření Českomoravského svazu hokejbalu

V průběhu měsíce ledna byla hokejbalová veřejnost konfrontována s výroky a vyjádřeními na adresu ČMSHb, obsahujícími řadu informací vytržených z kontextu, nepravd, lží a osobních útoků, prezentovaných jako fakta.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba se pro naše členy a veřejnost k některým silným výrokům vyjádřit.

Činnost ČMSHb je již 30 let postavena na dlouhodobé, kontinuální a každodenní spolupráci s členskými kluby s cílem přivést k hokejbalu mladé hráče, nové zájemce o náš sport a ty etablovat v mládežnických a následně seniorských soutěžích. Činnost sportovních organizací v jakémkoliv sportovním odvětví je založena na komplexní strukturované práci, která zahrnuje nejen existenci národních reprezentačních týmů a účast na mezinárodních akcích, ale také výchovu mladých hráčů, nábor rozhodčích, vzdělávání funkcionářů, trenérů a dalších činovníků.

Hokejbal prochází v seniorské kategorii generační obměnou, kdy řada hráčů hrajících hokejbal i desítky let od dob začátků na sídlištích a pláccích svou aktivní dráhu končí. Zde došlo v posledních letech k útlumu a samozřejmě vždy lze věci dělat lépe. Počty registrovaných hráčů, nových registrovaných hráčů, počty turnajů i zápasů pořádaných ČMSHb se ale nijak nesnížily. Naopak v posledních letech, navzdory pandemii COVID, rostly. ČMSHb maximálně podporoval a podporuje sportování a soutěžní klání i za cenu obrovského úsilí, kompromisů a improvizace v době pandemie. Potvrzením této aktivity je rostoucí procentuální zastoupení hráčů do 18 let ve velikosti hráčské základny.

Cílem všech hokejbalových aktivit je doplnění základny o nové hráče, neboť práce s mládeží je stěžejním pilířem, jak nahradit a doplnit hráče v kategorii dospělých. Vložené investice do výchovy mladých hráčů mají smysl pro budoucí rozvoj hokejbalu, což jednoznačně prokázala analýza NSA, která v roce 2021 hodnotila kvalitativní a kvantitativní parametry činnosti sportovních svazů v oblasti talentované mládeže a práce s trenéry. ČMSHb obsadil v této bilanci v konkurenci více jak stovky sportovních svazů třinácté místo.

Činnost každého sportovního svazu je založena na každodenní spolupráci se základními články spolku, tj. kluby. Hokejbalový svaz pořádá školení trenérů, zapisovatelů a rozhodčích, a to v intenzivní míře, která nemá obdoby v řadě jiných sportovních odvětví, ani na mezinárodní úrovni. Významně finančně i materiálně podporuje rozvoj mládežnických klubů a reprezentačních výběrů. Vyhlašované programy (campy talentované mládeže, krajské mládežnické výběry, mládežnické reprezentace, vzdělávání trenérů mládeže a další) jsou přístupné všem klubům, které mají zájem se do činnosti a svého rozvoje zapojit.

O to bezprecedentnější je vyjadřovat se k aktivitám úzké skupinky, která na činnosti svazu jednoznačně parazituje. Do svých výběrů se snaží zapojovat hráče a hráčky, kteří většinově prošli a byli vychováni prostřednictvím vyhlašovaných programů ČMSHb a vyrostli v systému soutěží ČMSHb. Pracovat s „hotovými“ hráči, kteří se naučili hrát hokejbal v klubech ČMSHb a s rozhodčími, kteří byli vyškoleni a dále se vzdělávají v rámci ČMSHb, nelze označit jinak než parazitování.

Činnost ČMSHb je dlouhodobě ekonomicky stabilní, daří se realizovat celou řadu projektů na podporu klubů, ať již to byl pocovidový program, tablety na zpracování elektronického zápisu, plošiny pro televizní přenosy, časomíry, ale i náborové projekty dětí ve školkách i školách a řada dalších. S více spolky je řešena otázka rekonstrukce jejich sportovních areálů a pomoc při tvorbě studií pro rekonstrukci nebo výstavbu zázemí. V neposlední řadě je třeba zmínit plně funkční informační systém a rovněž vyvinutí unikátní mobilní aplikace. A to vše jsou nezpochybnitelná a viditelná fakta, dokumentující neustálý rozvoj hokejbalu u nás.

Označení představitele ČMSHb vrahem hokejbalu, šířit ničím nepodložené informace o špatném hospodaření svazu s finančními prostředky, a dokonce podsouvat veřejnosti smyšlenky o osobním obohacování se, je již za hranou dobrých mravů, únosné kritiky a je reálným základem k právnímu posouzení těchto hromadně distribuovaných projevů. Vyjádření o násilném převzetí jsou v kontextu tvrzení o manažerském vedení sportovního odvětví úsměvné. Položme si otázku: „Je to správná manažerská strategie pro rozvoj hokejbalu? Může cesta konfrontace, evidentních lží, nepřátelství a diktátu jedné movité osoby pomoci hokejbalu?“

Peníze a zdroje jsou pro rozvoj jakéhokoliv odvětví důležité a tvoří základ plánu na rozvoj mnoha oblastí lidské činnosti. Respekt, uznání a pravdu si ovšem za peníze koupit nelze. Vybudovat organizaci, která zaštiťuje hokejbal v ČR stálo hokejbalové zakladatele přes tři desítky let velkého úsilí. Zpochybňovat historii a popírat penězi a majetkem tuto skutečnost, je pro jakékoliv sportovní odvětví neprospěšné a krátkozraké.

Konstruktivní slušná kritika je přínosná a obohacující, stejně tak spolupráce s důvěryhodnými skutečnými partnery. Je nám opravdu líto, že namísto potřebné každodenní a intenzivní práce pro náš sport se musí ČMSHb zaobírat podřadnou formou i obsahem komunikace tohoto typu. Styl a úroveň sdělení jistě mnohým čtenářům potvrdí, na jak reálném podkladu se vyjádření zakládají.

Tabulka extraligy

POŘ. TÝM Z SKÓRE B
1.
HC Kert Park Praha
22 113:60 55
2.
HBC Kladno
22 72:46 46
3.
HBC Pardubice
22 95:64 45
4.
HBC Most
22 63:50 45
5.
HbK Karviná
22 76:61 41
6.
SK Hokejbal Letohrad
22 68:70 33
7.
HBC Hostivař
22 86:95 32
8.
Elba DDM Ústí nad...
22 54:68 28
9.
TJ Snack Dobřany
22 59:71 22
10.
HBC Hradec...
22 58:77 21
11.
HBC Plzeň
22 54:81 19
12.
TJ KOVO Praha
22 32:87 9