Hokejbal

Oficiální stránky Českomoravského svazu hokejbalu

Člen mezinárodní hokejbalové federace ISBHF

Napomůže etický kodex lepšímu chování na hřišti i mimo něj?
Napomůže etický kodex lepšímu chování na hřišti i mimo něj? (autor: Komise mládeže ČMSHb)

Etický kodex spatřil světlo světa! Hlavním cílem je stanovit normy chování

Datum: 29. 11. 2015
Autor: Filip Červinka
Sdílej přes:

Nedílnou součástí každé nejen sportovní činnosti jsou zásady slušného chování hráčů, trenérů, avšak i rodičů a fanoušků. Každý by měl ctít nepsaná pravidla fair play a Komise mládeže tyto pravidla shrnula do všeříkajícího projektu na téma „Etický kodex“. „Cílem etického kodexu je vytvořit co nejkultivovanější prostředí pro růst hokejbalové mládeže,“ vysvětluje předseda Komise mládeže Martin Komárek.

Jak probíhají přípravy etického kodexu mládeže?
Myšlenka etického kodexu byla prezentována již v srpnu na prvním setkání celků HCM. Myšlenka jak pracovat s kvalitou prostředí, v němž hokejbalová mládež vyrůstá, byla následně transformována na hokejbalové prostředí obecně. Projekt etického kodexu je schválen předsednictvem ČMSHb a Komisí mládeže. Až na několik výjimek jsou prozatím reakce velmi pozitivní.

Co etickým kodexem sledujete?
Hlavním cílem je stanovit normy chování pro hráče, rodiče, trenéry a vedoucí družstev. Tedy všechny strany zasahující do sportovních aktivit dětí. Pokud mám uvedené popsat jednoduše, jde o soubor zásad chování, kterými jako ČMSHb bychom ode všech zmíněných skupin očekávali. Kodex je závazný pro všechny celky statusu HCM, vstup do projektu je dobrovolný pro kluby, které myšlenky kodexu sdílí a chtějí se k jejich realizaci a prosazování aktivně připojit.

V jaké podobě bude etický kodex prezentován a myslíte si, že bude účelný?
Cílem etického kodexu je vytvořit co nejkultivovanější prostředí pro růst hokejbalové mládeže, jde tedy o dlouhodobou cestu, jejíž výsledky nebudou v první fázi měřitelné.

Leckdy se samotní rodiče chovají hůře než hráči, sprostě nadávají apod. Měli by tak rodiče před zápasem vždy dostat tento leták do ruky?
V první řadě bych rád poznamenal, že vulgárním chováním se prezentují pouze někteří rodiče a trenéři. Najde se velmi početná skupina rodičů a trenérů, kteří se chovají příkladně a zájem, nadšení a motivace dětí je pro ně na prvním místě. Nerad bych, abychom někoho házeli do jednoho  
pytle! Ano, rodiče jsou jednou z cílových skupin projektu stejně tak jako trenéři. 

Více o etickém kodexu zde: http://www.cmshb.cz/mladez/etika-v-hokejbale/

Pochopení etického kodexu vytvoří pozitivní prostředí, je přesvědčený Josef Hájek

V jaké fázi příprav etického kodexu mládeže se nacházíte?  
Etický kodex je systematicky zpracovaný soubor pravidel chování a etiky hráčů, trenérů, ale i rodičů na hřišti i mimo něj. Etiketa se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. Zahrnuje správné postoje mezi hráči, trenéry a rodiči. Etické jednání zahrnuje schopnost vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat. Etický kodex je závazný pro kluby přihlášené do HCM. Podpis pod jeho obsahem je jednou z podmínek vstupu do HCM a jeho členové svým podpisem dávají najevo své ztotožnění se s obsahem etického kodexu.

Jak náročné byly přípravy etického kodexu?
Při vytváření etického kodexu Komise mládeže vycházela především z praktických znalostí hokejbalového prostředí. Při tvorbě bylo velmi důležité, aby se celý kodex „ušil“ na míru pro hokejbalové prostředí. Sestavení kodexu vychází z typických situací, se kterými se lze v hokejbalovém prostředí setkat.
 
V jaké podobě bude etický kodex prezentován a bude dle vašeho názoru účelný?
Velmi důležitý bude způsob realizace a uvedení etického kodexu. Etický kodex bude zveřejněný na webu hokejbal.cz, členové HCM dostanou etický kodex k podpisu, kluby sdružené v HCM pověsí kodex na viditelné místo např. v kabinách, na nástěnku apod. Podepsat etický kodex budou mít možnost i trenéři, nebo vedoucí týmů, kteří nebudou sdružení v HCM. Z mého pohledu je hokejbal víc než „jen“ sport. Je to forma zábavy a proto by měl být sportem férovým. Proto je etický kodex pro samotnou funkčnost hokejbalu velmi důležitý. Etický kodex je způsob myšlení. Etický kodex zlepšuje celkovou prestiž a vážnost nejen klubů, ale i celého hokejbalu. Měl by se stát katalyzátorem pozitivních změn.
 
Bude kodex zdarma zasílán do klubů, aby je v hojném množství rozdávaly jak hráčům, tak rodičům? Nebo si kluby pořízení takového kodexu musí hradit samy?
Etický kodex bude prezentován i elektronické podobě. Bude zcela zdarma. Získat etický kodex bude možné i přes ambasadora. Očekávám, že etický kodex bude mít své příznivce, tak i odpůrce. Jak jsem již uvedl, etický kodex je způsob myšlení. Pokud má hokejbal přinášet potěšení, užitek, zábavu, je potřeba hrát, trénovat nebo fandit v rámci etiky neboli fair play.

Rodiče mají na své děti občas velké nároky a často jejich protihráče častují sprostými nadávky. Je etický kodex právě ta cesta, která by měla nejenom rodiče nasměrovat na tu správnou cestu? 
Cílem kodexu je  posílení fair play u dětí a dospívajících. Kodex se však obrací i na dospělé, kteří buď přímo, nebo nepřímo ovlivňují působení dětí v hokejbale. V kodexu je zahrnuta i zodpovědnost dospělých za šíření a podporu  fair play. Dospělí by měli být garantem respektování pravidel etického kodexu. Bohužel se stává, že rodiče velmi vulgárně a mnohdy až výhružně nadávají dětem. Je to nechutné a rozhodně to pozitivně nerozvíjí jedince a hokejbalové prostředí jako celek. Vulgaritu dospělých ovlivňují i biologické aspekty-zvýšený tep, nadměrná produkce hormonů i adrenalinu. To vše dokáže „zatemnit mysl“. Etický kodex, to nejsou „jen“ krásná slova a fráze. Pochopení etického kodexu vytvoří pozitivní prostředí, umožní dětem prožít sportovní zkušenost tak, aby se sportování věnovaly i v dospělosti. 

Partneři českého hokejbalu